Përshtat formën e rezistorëve të qarkut
A
B
Rezistorët Seri
Instruksionet!

1. Zgjidh lart shumën e rezistorëve në seri
2. Shto dhe heq rezistor paralel: + -
3. Jep vlera rezistorëve në vijim poshtë
Jep vlera rezistorëve
Rezistoret A
Rezistoret B
Rezultati
Me këtë webaplikacion ju mund të gjeni rezistencën ekuivalente varësisht formës së konstruktuar!