Jepni dy vlera të njohura
Tensioni:
Intensiteti:
Rezistenca:
Fuqia:
Informacion
Kalkulatori është i bazuar të funksionoj duke i dhënë dy vlera të njohura, kurse dy vlera tjera gjinden nga kalkulatori!